Return to Website

Lady Helmsman Web Forum

Frågor och tankar kring havets vackraste båt

Lady Helmsman Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Re: Re: Re: akter om motorn

Jag har monterat en dyvika för vintertömning akter om motorn och på sommaren har jag en liten elpump för länsning på samma ställe.

Lösningen!

Lösningen på detta och andra problem är att montera rak axel. Då kan man ha ett rör ingjutet under motorbädden så att vatten från aktern kan rinna ned i kölsvinet. Eventuellt oljespill från motorn stannar i bädden och kan enkelt saneras. Det blir iofs en liten ficka där axelröret går ut genom den modifierade botten av skegget men det är nästan försummbart.

/GF