Return to Website

Lady Helmsman Web Forum

Frågor och tankar kring havets vackraste båt

Lady Helmsman Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
akter om motorn

är det någon ladyägare som har någon smart lösning på hur man enkelt tar bort allt vatten från området akter om motorn ? själv har jag en lång stång med trasa i ändan,ganska tidsödande men de fungerar.

Re: akter om motorn

Jag monterade en oljesumpspump på motorbädden, ungefär mitt på. Sen pumpade jag slagvattnet till en hink osv. Fungerade utmärkt.
/Kim

Re: akter om motorn

Smart vet jag inte men på min lady har jag en länspump bakom motorn

Re: Re: akter om motorn

länspump akter om motorn har jag också men vad jag menade var hur man får bort ALLT vatten där,kan ju va bra innan frosten kommer.

Re: Re: Re: akter om motorn

Som jag sa i mitt första svar, så fungerade en liten oljesumpspump utmärkt. Den har en smal slang i sugändan som lätt går ner bakom motorn. För att få bort de sista dropparna får man försöka krångla sig in med en trasa. Jag antar att du har en dyvika i botten av skäddan så att du kan tömma den på vatten, om den inte redan är fylld med plast.
/Kim

Re: Re: Re: Re: akter om motorn

Jag har monterat en dyvika för vintertömning akter om motorn och på sommaren har jag en liten elpump för länsning på samma ställe.

Lösningen!

Lösningen på detta och andra problem är att montera rak axel. Då kan man ha ett rör ingjutet under motorbädden så att vatten från aktern kan rinna ned i kölsvinet. Eventuellt oljespill från motorn stannar i bädden och kan enkelt saneras. Det blir iofs en liten ficka där axelröret går ut genom den modifierade botten av skegget men det är nästan försummbart.

/GF