Lady Helmsman Web Forum

Frågor och tankar kring havets vackraste båt
Lady Helmsman Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Lady-cuppen


Alla SSF-seglingar räknas med i Lady-cuppen/GF

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Är lidingö runt med i Cuppen?? Lidingöbo

Tydliga regler efterlyses!


Hej Alla!

Vore tacksam om man kunde få entydiga regler för vad som gäller för Lady-cupen 2003. Dels vilka seglingar som ingår och dels hur poängberäkningssystemet ser ut.

Att alla SFF sanktionerade tävlingar skulle ingå i cupen kan väl inte stämma? Det skulle innebära ett hundratal tävlingar, bl.a. Lidingö runt.

Vad gäller?

Bästa hälsningar

Jonas Andersson S-44Vilka kommer på Ornö-runt förresten?

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:


Alla SSF-seglingar räknas med i Lady-cuppen/GF

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Är lidingö runt med i Cuppen?? Lidingöbo