Lady Helmsman Web Forum

Frågor och tankar kring havets vackraste båt
Lady Helmsman Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Det är ganska enkelt...


Det är ganska enkelt att svara på hur mycket man får ändra på en Lady. När skrovet modifieras annat än den godkända propelleraxelinstallationen är det ingen Lady Helmsman längre. Givetvis kan man också modifiera en Lady Helmsman till en Lady GT om man gör modifieringen enligt GTns ritning.Samma sak gäller riggen, det finns bara en godkänd rigg för Lady Helmsman. Några båtar har modifierats enligt klassregeln för Lady II, de mäter då inte längre in som en Lady Helmsman utan som en Lady II. Det går också att sätta på en Lady GT rigg, men då skall båten mätas in som en GT.Klassreglerna är väldigt klara på vad man får ändra och vad man inte får ändra. Tyvärr finns det en del båtar som av olika skäl modifierats så att de inte längre kan mäta in som någon av de tre Lady-klaserna, vad de skall kallas är upp till den som gjort det. Det finns möjlighet i klassregeln att söka dispans för regelvidriga ändringar, det finns mig veterligen bara en sådan utfärdad genom åren.Klassreglerna kommer att läggas ut på Ladysidan så snart jag får tid./GF

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:


Jag frågar mig när en Lady upphör att vara en Lady?

Hur mycket segel får man hänga på?

Hur stora modifieringar av undervattenskroppen är acceptabla?

Var och en får naturligtvis göra vad han vill med sin båt men får man kalla den Lady Helmsman?

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Replying to:

Jag kan aldrig hålla fingrarna i styr. Nu i vinter byter jag ut den gammla MD-7 an, mot en ny Md 2030 med 120 drev samt

trebladig folding. Samtidigt monteras en varmvattenberedare,

20 l slimline från Isoterm. Den lägger jag under BB stickkoj.

Kylen har vi satt bakom spisen, med lucka att dra ut. Ca 50

liter, med kylagregat under däck BB stuv i sittbrunn.

Rodret byggde vi om för tre år sedan. Ökade bakkant +7 cm,

samt fram kant lodrät, +19 cm nedtill. Det blev för bra.

Båten blev fallgirig på öppna bogar. Nu har jag planerat

att ta bort nedre delen av skeddan, ca 24 cm och lyfta upp

rodret. Tar bort 19 cm ovanför rodret samt 5 cm på rodrets

överdel. Lägger på 24 cm på rodret underkant, samt fasar av

framkant från rodret ordinarie, till hjärtstockens förlängda

linje. Det blir spännande i sommar, om det fungerar.

Förstaget flyttades fram till 4 meter, ny fock. fick förlänga fockskenan till GT modell, för att få rätt vinkel.

Masten lutas bakåt, och ett storsegel med större akterrunda.

Ca 35-36 kvm. Syddes innan Lady II var på gång. Det fungerar

mycket bra.

Är det någon som vill veta mer? så hör av er.

S/Y CLAIRE DE LUNE KALMAR