Lady Helmsman Web Forum

Frågor och tankar kring havets vackraste båt
Lady Helmsman Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Modifiering

Hej Peter!

Jag vet inte riktigt vad det är du tycker vi skulle tillåta för modifiering, men om du har tankar och funderingar på hur du vill utveckla klassen är du välkommen att engagera dig i klubbens arbete.

Vi har just skrivit om klassreglerna för att de ska uppfylla SSFs krav. Förslag till de nya reglerna har funnits på hemsidan och vi har bett medlemmarna om kommentarer, inte en enda kommentar har inkommit. På årsmötet diskuterades förslagen och mötet godkände de nya reglerna.

En Lady är en Lady, vill du ha mer segel kan du bygga om båten till en Lady II och vill du tabort skegger och modifiera rodret kan du bygga om båten till en Lady GT. Det är så vitt jag vet större handlingsfrihet än de flesta andra klasserna har.

/GF

Re: logggivare

Min loggivare (Silva) sitter under lilla durken mellan toan och garderoben. Den sitter inte riktigt midskepps, men så nära det går och visar skapligt rätt på båda bogarna.

Mitt lod (också Silva) sitter på insidan framför vatentanken. Det fungerar ofta men inte alltid. Jag tror att V-formen egentligen är lite för skarp så att för mycket energi försvinner åt fel håll, det är nog när botten är mjuk som jag inte får något djup. Jag ska modifiera lodmontaget, men har ingen lust att bygga en bulb som jag sett på några båtar, vi får se vad det blir.

/GF

Re: Re: logggivare

HEJ PÅ ER!
Mina funderingar om logggivarens placering, jag har
lodet i durken vid toaletten. Det funkar perfekt.
Enligt Plastimos experter, NAVMAN ska jag sätta
loggen bakom lodet, annars kan det bli kaviation.
En liten bulb runt givarna får man bygga, men det
ser endast fiskarna!!
Har ni några erfarenheter??
Vi hörs JOHAN