Lady Helmsman Web Forum

Frågor och tankar kring havets vackraste båt
Lady Helmsman Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Lösningen!

Lösningen på detta och andra problem är att montera rak axel. Då kan man ha ett rör ingjutet under motorbädden så att vatten från aktern kan rinna ned i kölsvinet. Eventuellt oljespill från motorn stannar i bädden och kan enkelt saneras. Det blir iofs en liten ficka där axelröret går ut genom den modifierade botten av skegget men det är nästan försummbart.

/GF