Lady Helmsman Web Forum

Frågor och tankar kring havets vackraste båt
Lady Helmsman Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Queen 55

Nu har dom dessutom sänkt priset på skutan. Vi kanske skulle höja medlemsavgiften lite och köpa in den till klubben!? Vore väl trevligt att ha en fast årsmöteslokal? /Jocke