DE STEM-MACHINE: GEEF UW MENING!

U kunt slechts 1 stem per dag uitbrengen.

Wat vindt u van deze website?
Uitstekend
Goed
Slecht
Verschrikkelijk slecht
Website laadt snel in. (In browser)
Erg saai: Geen plaatjes, foto's, geluid ed.
Alleen tekst is o.k.
Nuttige informatie
Geen nuttige informatie
Website is traag.

Wat vindt u van de sloopplannen in Lekkumerend van de gemeente en de woningcorp. ?
In die wijk moet nog veel meer gesloopt worden.
Het nieuwbouwplan is prima.
Het nieuwbouwplan is te duur voor gewone mensen.
Men moet de bestaande huizen opknappen/renoveren.
De nieuwbouw mist huurwoningen. (In plan zitten alleen koopwoningen)
De armen worden verjaagd ten gunste van de rijken.
Sloopplan o.k., want huidige woonomgeving is verpauperd.
Niet slopen: Woonomgeving opknappen.
Sloopplan o.k.: Er moeten meer gezinnen in de wijk wonen.
Sloopplan fout: Met name studenten zijn slachtoffer.

Wat vindt u van de re-integratiebureau's?
Zij helpen mensen die op een traject moeten, goed.
Zij helpen mensen, die op een traject moeten, slecht.
Een echte werkloze slimmerik begint zelf een re-integratiebureau!
Mijn ervaringen met hen zijn goed.
Mijn ervaringen met hen zijn slecht.
Ik heb er een hekel aan als ze op huisbezoek willen komen.
Het zijn ronselbureau's voor verkapte dwangarbeid.
Ze zijn vooral ge-interesseerd in geld voor zichzelf verdienen.
Het interesseert ze niet welk werk ze iemand aanbieden.
Ze deden hun best om werk te vinden wat bij me past.

Zoekt u een huurwoning in Leeuwarden?
Ja, ik zoek een huurwoning in Leeuwarden.
Ik sta ingeschreven bij de woningcorporaties.
Ik stuur woonbonnen naar de WBC maar wacht langer dan 1 jaar op een woningtoewijzing.
Ik vroeg bij de WBC urgentie aan: Deze werd echter geweigerd.
Ik vroeg bij de WBC urgentie aan: Ik kreeg deze urgentie ook.
Ik kreeg een urgentie toegewezen maar wacht al langer dan 3 maanden op een woningtoewijzing.
Ik krijg het blad WoonWijzer toegestuurd, maar er staan geen voor mij geschikte woningen in.
De meeste woningen in WoonWijzer staan in rot-buurten.
De meeste woningen in WoonWijzer zijn te klein.
De meeste woningen in WoonWijzer zijn te duur.

U zoekt een huurwoning in Leeuwarden: Hoe hoog moet/mag de kale huur ongeveer zijn?
De kale huur moet tussen de EUR 0,= en EUR 100,= liggen.
De kale huur moet tussen de EUR 100,= en EUR 150,= liggen.
De kale huur moet tussen de EUR 150,= en EUR 200,= liggen.
De kale huur moet tussen de EUR 200,= en EUR 300,= liggen.
De kale huur moet tussen de EUR 300,= en EUR 400,= liggen.
De kale huur moet tussen de EUR 400,= en EUR 500,= liggen.
De kale huur moet tussen de EUR 500,= en EUR 600,= liggen.
De kale huur moet tussen de EUR 600,= en EUR 750,= liggen.
De kale huur moet tussen de EUR 750,= en EUR 900,= liggen.
De kale huur moet EUR 900,= of hoger zijn.

Armoede in Leeuwarden?! Vul ANONIEM de vragenlijst in! (DEEL 1) PEL gaat met resultaten politieke actie ondernemen!
Mijn netto inkomsten per maand zitten tussen EUR 0.00-500
Mijn netto inkomsten per maand zitten tussen EUR 501-700
Mijn netto inkomsten per maand zitten tussen EUR 701-750
Mijn netto inkomsten per maand zitten tussen EUR 751-800
Mijn netto inkomsten per maand zitten tussen EUR 801-850
Mijn netto inkomsten per maand zitten tussen EUR 851-900
Mijn netto inkomsten per maand zitten tussen EUR 951-1000
Mijn netto inkomsten per maand zitten tussen EUR 1001-1100
Mijn netto inkomsten per maand zitten tussen EUR 1101-1200
Mijn netto inkomsten per maand zitten tussen EUR 1201-1300

Armoede in Leeuwarden?! Vul ANONIEM de vragenlijst in! (DEEL 2)
Ik houd per WEEK voor eten, kleding, was ed. over EUR 10-20
Ik houd per WEEK voor eten, kleding, was ed. over EUR 21-30
Ik houd per WEEK voor eten, kleding, was ed. over EUR 31-40
Ik houd per WEEK voor eten, kleding, was ed. over EUR 41-50
Ik houd per WEEK voor eten, kleding, was ed. over EUR 51-60
Ik houd per WEEK voor eten, kleding, was ed. over EUR 61-70
Ik houd per WEEK voor eten, kleding, was ed. over EUR 71-80
Ik houd per WEEK voor eten, kleding, was ed. over EUR 81-90
Ik houd per WEEK voor eten, kleding, was ed. over EUR 91-100
Ik houd per WEEK voor eten, kleding, was ed. over: Meer dan EUR 100

Uw mening over enige stellingen over de volkshuisvesting?
De woningcorporaties moeten doorgaan met het verkopen van huurwoningen.
Gemeente en woningcorporaties moeten geen /minder woningen slopen.
Gemeente en woningcorporaties moeten meer kiezen voor renovatie van woningen dan nu.
Het beleid van minister Dekker van volkshuisvesting gaat leiden tot meer betaalbare nieuwe huurhuizen.
De huursubsidie is royaal: De regering heeft gelijk dat ze hier op bezuinigt.
Het is goed dat woningcorporaties voortaan ook geld gaan betalen aan VROM om de huursubsidie overeind te houden.
Huursubsidie is een overheidszaak: Het is fout dat corporaties daaraan voortaan ook mee moeten betalen. Bovendien betalen we dat toch zelf via extra hoge huren...
De woningcorporaties in Leeuwarden moeten stoppen met het verkopen van huurwoningen: Er blijft straks bijna geen huurwoning of flat meer over!
De huursubsidie is nu al niet erg royaal. Meer bezuinigen op huursubsidie is fout.
Een huurwoning in Leeuwarden is nog steeds goed betaalbaar met huursubsidie erbij.View Vote Stats    Return To Site
Get your own FREE Vote today! 
Report Content ·  · Web Calendars   Free Blogs   Email Forms   Free Web Tools 
Powered by Bravenet