Return to Website

Lady Helmsman Web Forum

Frågor och tankar kring havets vackraste båt

Lady Helmsman Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Etanol

Att blanda in etanol i bensinen höjer oktantalet vilket kan leda till ökad risk för ånglås i förgasaren. Tvärtom bör oktantalet sänkas något under normala 95 oktan för att motorn skall gå riktigt bra. Motorn är ju konstruerad för min. 80 oktan. Jag har haft en del problem med ånglås efter att ha konverterat till sötvattenkylning. Motorn går då något varmare med resultatet att även förgasaren blir ganska varm med ånglås som följd. Det har givit startproblem med varm motor efter ett kortare stopp. Har provat med att sänka oktantalet genom att tillsätta ca 5% diesel och jag tycker nog att det blir bättre. Jag fick tipset från div. hemsidor som behandlar veteranmotorer i kombination med modern bensin.