Lady Helmsman Web Forum

Frågor och tankar kring havets vackraste båt
Lady Helmsman Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Vindgivare

enligt anvisningarna för riggen skall man kunna dra en tjock VHF-kabel eller några tunnare kablar i likrännan utan att det stör segelhanteringen, jag har inte provat/Leif