Lady Helmsman Web Forum

Frågor och tankar kring havets vackraste båt
Lady Helmsman Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Re: Dyvika eller inte?

När Du tänker montera el-pumen! Om utloppet är kopplat till en genomföring som ligger under vattenytan, eller kan komma under vattenytan vid segling, tänk på hävertefekten, så Du inte får båten vattenfylld baklänges när pumpen stängs av!
Det blir fyra veckor till Åland och Suomi den är semestern för mig.
/BJ

Re: Re: Dyvika eller inte?

Min länspump går till samma utlopp som till självlänsen på bb-sidan det blir en lång slang men det funkar OK/Leif