Lady Helmsman Web Forum

Frågor och tankar kring havets vackraste båt
Lady Helmsman Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Nytt roder till SWE-201

Hej alla förstå-sig-påare!


Efter att ha gått ur sjön nu på förmiddagen upptäckte jag anledningen till att styrbordsgirar varit knöligare än babordsdito, hjärtstocken är en smula, 15-20 grader, krökt.

Frågorna är sålunda, finns formarna kvar till GT-rodren? Om inte, föreskriver klassreglerna att rodret skall ha viss profil/längd etc eller kan jag utforma det efter egna preferenser?

Vet ni några alternativ till Jefa?

hej från gropen!

GT-roder

Så vitt jag vet sitter det Carerra roder på de flesta GT. Jag tror inte klassreglerna säger något om rodret på GTn och jag vill att vi istället skriver att det är fritt när vi nu skriver om reglerna.

Anledningen är att det finns olika avarter av Ladies med olika mycket modifierat skegg och olika modifierade roder som i dagsläget inte mäter in. Jag vill kalla alla dessa för GT. Den ursprungliga GTn blir den maximalt tillåtna förändringen men även mindre modifierade båtar som inte längre mäter in som Standard Lady eller Lady II skall fortfarande kunna kallas Lady.

Re: Nytt roder till SWE-201

Vi har tillverkat nytt roder, se GT-projektet på hemsidan. Detta roder är vi mycket nöjda med... Kontakta Kåre Ljung (Göran Marstrom Sailcenter i Västervik) på telefon 070-787 60 15 för mer info.
/Staffan Ljung S-73 Calluna

Re: Nytt roder till SWE-201

Frågan är bara om nuvarande klassregler godkänner ert nya roder, jag har inte tillgång till ritningarna som regeln refererar till.

Det är bland annat därför jag vill släppa rodret fritt på GTn när vi uppdaterar reglerna. Vi får väl se vad årsmötet säger om saken.

/GF